Uvođenje DevOps prakse u Unity razvoj predstavlja ključnu strategiju koja transformira način kako softverski timovi planiraju, razvijaju i isporučuju aplikacije. DevOps, skraćenica za “Development” (razvoj) i “Operations” (operacije), nije samo metodologija, već i kultura koja potiče suradnju između različitih timova unutar razvojnog ciklusa. U kontekstu Unity platforme, koja je široko korištena za razvoj video igara i interaktivnih iskustava, primjena DevOpsa postaje izuzetno važna.

Razvojni ciklus u Unityju često je dinamičan, zahtijevajući brze iteracije i redovite isporuke novih značajki. DevOps pristup omogućuje timovima da usklađeno rade, minimizirajući ručne procese i ubrzavajući isporuku kvalitetnih proizvoda. Kroz kontinuiranu integraciju (CI) i kontinuirano isporučivanje (CD), Unity timovi mogu automatizirati testiranje, identificirati i ispravljati pogreške te implementirati nove značajke sa stabilnošću i pouzdanošću.

Ovaj članak će detaljno istražiti što DevOps znači u kontekstu Unity razvoja, istražujući koristi, ključne prakse i alate koji podržavaju ovu metodologiju, te pružiti uvid u studije slučaja kako bi se ilustrirala stvarna primjena DevOpsa u projektnom okruženju Unity platforme.

Razvojni ciklus u Unityju

Razvojni ciklus u Unity platformi igra ključnu ulogu u stvaranju visokokvalitetnih video igara i drugih interaktivnih aplikacija. Ovaj ciklus prolazi kroz nekoliko važnih faza koje zajedno čine temelj za razvoj i isporuku digitalnih iskustava.

1. Planiranje:
Prva faza razvojnog ciklusa u Unityju počinje planiranjem projekta. Timovi definiraju ciljeve, proučavaju zahtjeve projekta i usklađuju svoje vizije s klijentovim očekivanjima. U ovoj fazi određuju se osnovne karakteristike igre ili aplikacije.

2. Razvoj:
Nakon planiranja, ulazi se u fazu razvoja, gdje programeri koriste Unity alate za implementaciju značajki. Ova faza uključuje pisanje koda, dizajniranje grafika i animacija te integraciju različitih elemenata u jedinstveno funkcionalno cjelovito iskustvo.

3. Testiranje:
Testiranje je ključna faza kako bi se osigurala stabilnost i funkcionalnost proizvoda. Automatizirano testiranje, dio DevOps pristupa, često se koristi za brže i učinkovitije otkrivanje grešaka. Osim toga, testiranje u stvarnom vremenu važno je za ocjenu korisničkog iskustva.

4. Optimizacija:
Nakon testiranja, timovi se fokusiraju na optimizaciju performansi. Ovo uključuje smanjenje vremena učitavanja, optimizaciju grafike i poboljšanje ukupne izvedbe kako bi se postigla najbolja moguća igra ili aplikacija.

5. Isporuka:
Posljednja faza razvojnog ciklusa je isporuka proizvoda klijentu ili korisnicima. Ovaj korak uključuje pakiranje svih potrebnih datoteka, dokumentaciju i osiguravanje da aplikacija ili igra bude spremna za distribuciju na različite platforme.

Kroz ove faze, Unity razvojni ciklus osigurava strukturiran pristup kreiranju visokokvalitetnih digitalnih iskustava, a implementacija DevOps prakse dodatno optimizira ovaj proces, ubrzavajući isporuku i povećavajući ukupnu učinkovitost timova.

Što je DevOps?

što je DevOps
Foto: Shutterstock

DevOps predstavlja pristup razvoju softvera koji integrira aktivnosti razvoja (Development) i operacija (Operations) kako bi stvorio učinkovit i suradnički ekosustav. Ova filozofija ima za cilj prevladati tradicionalne barijere između razvojnog tima, odgovornog za kreiranje softvera, i operativnog tima, odgovornog za njegovo implementiranje i održavanje.

Centralna ideja DevOpsa je stvaranje kontinuiranog lanca isporuke (CI/CD) koji omogućuje česte i pouzdane izmjene softvera. Timovi koji se pridržavaju DevOps pristupa automatski integriraju, testiraju i isporučuju promjene u softveru, što rezultira bržim razvojem i stabilnijim aplikacijama.

Ključne komponente DevOps pristupa uključuju:

 • Kontinuirana integracija (CI):
 • Automatsko integriranje promjena u zajednički repozitorij kako bi se osigurala konzistentnost koda.
 • Automatsko izvođenje testova kako bi se brzo otkrile moguće greške.
 • Kontinuirano isporučivanje (CD):
 • Automatsko isporučivanje softvera na testne ili produkcijske okoline.
 • Brza i sigurna dostava novih značajki ili ispravaka grešaka korisnicima.
 • Automatizacija:
 • Automatizacija različitih procesa, uključujući testiranje, implementaciju i nadzor.
 • Smanjenje ljudske intervencije radi smanjenja mogućnosti ljudskih pogrešaka.
 • Suradnja i komunikacija:
 • Povećanje suradnje između razvojnog i operativnog tima radi bolje koordinacije.
 • Korištenje alata za praćenje i dijalog kako bi se olakšala komunikacija među timovima.
 • Praksa kontinuiranog učenja:
 • Proučavanje izazova i poboljšavanje procesa kroz refleksiju.
 • Otvorenost za eksperimentiranje i usvajanje najboljih praksi.

DevOps pristup postaje ključan u brzom i dinamičnom okruženju razvoja softvera, pridonoseći povećanoj agilnosti, poboljšanoj kvaliteti proizvoda te bržem ispunjavanju korisničkih zahtjeva.

Prednosti DevOpsa u Unity razvoju

Implementacija DevOps pristupa u Unity razvoju donosi niz značajnih prednosti koje poboljšavaju efikasnost, kvalitetu i brzinu isporuke softverskih projekata.

1. Brža isporuka softvera:
DevOps ubrzava razvojni ciklus omogućujući kontinuiranu integraciju i isporuku (CI/CD). To znači da timovi mogu brže implementirati, testirati i isporučiti nove značajke ili ispravke grešaka.

2. Povećana suradnja između timova:
DevOps potiče suradnju između razvojnog, operativnog i testnog tima. Integracija tih timova smanjuje nesporazume i poboljšava komunikaciju, što rezultira boljom koordinacijom i efikasnošću.

3. Smanjenje rizika i otklanjanje grešaka:
Automatizirano testiranje, jedan od ključnih aspekata DevOps pristupa, omogućuje rano otkrivanje grešaka. To smanjuje rizik od implementacije nesigurnog koda i osigurava stabilnost proizvoda.

4. Brže ispravke i poboljšanja:
DevOps olakšava brze ispravke i ažuriranja softvera. Timovi mogu reagirati na povratne informacije korisnika ili izazove u stvarnom vremenu, čime se poboljšava ukupna zadovoljstvo korisnika.

5. Automatizacija ponavljajućih zadataka:
Automatizacija raznih aspekata razvojnog ciklusa, uključujući testiranje, implementaciju i nadzor, smanjuje potrebu za ručnim intervencijama. To povećava učinkovitost timova i eliminira rutinske zadatke.

6. Kontinuirana optimizacija performansi:
DevOps pristup omogućava kontinuiranu optimizaciju performansi softvera. Timovi mogu pratiti metrike performansi, identificirati područja za poboljšanje i implementirati promjene kako bi se postigla najbolja moguća izvedba.

7. Upravljanje budžetom:
DevOps omogućava bolje upravljanje resursima i budžetom projekta. Automatizacija procesa smanjuje gubitak vremena i novca, omogućujući efikasnije iskorištavanje resursa.

Ukupno, DevOps pristup u Unity razvoju osigurava holistički pristup razvoju softvera, poboljšava timsku koordinaciju i rezultira visokokvalitetnim proizvodima koji zadovoljavaju potrebe i očekivanja korisnika.

Kontinuirana integracija (CI) u Unityju

Kontinuirana integracija (CI) predstavlja ključnu praksu u Unity razvoju koja ima dubok utjecaj na učinkovitost timova. Uvođenjem CI-a, Unity timovi integriraju promjene u izvorni kod u zajednički repozitorij više puta dnevno. Ovaj proces automatski pokreće izgradnju i testiranje projekta, omogućujući rano otkrivanje potencijalnih grešaka.

U kontekstu Unity platforme, gdje se razvoj često odvija na različitim platformama poput PC-a, konzola ili mobilnih uređaja, CI praksa olakšava praćenje i osigurava konzistentnost projekta. Integracija alata poput Jenkinsa ili Unity Cloud Builda u CI proces omogućava jednostavno automatsko izvršavanje tih koraka. CI pristup u Unityju ne samo da smanjuje vrijeme potrebno za identifikaciju i otklanjanje grešaka, već i unapređuje suradnju unutar tima, poboljšava kvalitetu koda te omogućava bržu isporuku novih značajki.

Kontinuirano isporučivanje (CD) u Unityju

Kontinuirano isporučivanje (CD) u Unityju proširuje princip kontinuirane integracije prema automatizaciji procesa isporuke softvera. Nakon uspješne integracije u CI sustavu, CD omogućava automatsku isporuku pripremljenog softvera na testne ili produkcijske okoline. Za Unity timove, to znači da mogu brže, pouzdanije i konzistentnije isporučivati svoje projekte korisnicima.

Kroz alate poput Jenkinsa, TeamCityja ili GitLaba, Unity timovi mogu konfigurirati CD procese prema specifičnim potrebama projekta. Ova praksa ne samo da eliminira ručne korake u procesu isporuke, već također omogućava brže ispravke i ažuriranja, čineći softver manje podložnim greškama. CD pristup u Unityju povećava agilnost tima, ubrzava vremena reakcije na promjene te donosi korisnicima brže dostupne i ažurirane verzije aplikacija.

Automatizacija testiranja u Unityju

Automatizacija testiranja igra ključnu ulogu u osiguranju kvalitete Unity projekata. Uvođenjem automatizacije, Unity timovi mogu brzo i dosljedno testirati različite aspekte svojih projekata, od funkcionalnosti do performansi. Unity projekti često zahtijevaju testiranje na različitim platformama, a automatizacija testova omogućava jednostavno ponovljive testne scenarije na svakoj od njih. Alati poput Unity Test Frameworka, NUnita ili drugih specifičnih alata za Unity omogućuju kreiranje i izvođenje testova unutar samog Unity okruženja.

Automatizirano testiranje smanjuje rizik od ljudskih pogrešaka, osigurava dosljednost rezultata te omogućuje brže identificiranje i rješavanje problema. Osim toga, integracija automatizacije testiranja u CI/CD pipeline pruža kontinuiranu sigurnost u kvaliteti koda tijekom razvojnog ciklusa. Automatizacija testiranja u Unityju postaje ključna komponenta DevOps pristupa, pridonoseći stabilnosti, pouzdanosti i kvaliteti isporučenih projekata.

DevOps alati za Unity razvoj

Unity razvojni timovi imaju na raspolaganju različite DevOps alate koji poboljšavaju upravljanje projektima, automatiziraju procese i potiču suradnju među članovima tima. Evo nekoliko ključnih DevOps alata koji su posebno korisni u Unity razvoju:

1. Jenkins:
Jenkins je popularan alat za kontinuiranu integraciju (CI) koji podržava Unity projekte. Omogućuje automatsko testiranje, izgradnju i isporuku, čime olakšava brzu integraciju promjena u kodu i smanjuje rizik od grešaka.

2. Git:
Git, distribuirani sustav za kontrolu izvornog koda, omogućava suradnju između programera. Timovi Unity razvoja često koriste Git za praćenje i upravljanje izmjenama u kodu, olakšavajući rad na više grana i integraciju promjena.

3. Docker:
Docker olakšava kontejnerizaciju aplikacija, uključujući Unity projekte. Kontejnerizacija pomaže u konzistentnom izvođenju aplikacija na različitim okruženjima, što je važno za Unity razvoj, gdje se projekti često izvode na različitim platformama.

4. Ansible:
Ansible je alat za automatizaciju koji pomaže u upravljanju konfiguracijom i automatizaciji implementacije. Unity timovi mogu koristiti Ansible za brzo i dosljedno postavljanje okruženja za razvoj, testiranje ili produkciju.

5. Unity Cloud Build:
Unity Cloud Build pruža uslugu kontinuirane integracije direktno unutar Unity ekosustava. Omogućuje automatsko izgradnju i distribuciju projekta, čime se pojednostavljuje proces isporuke.

6. SonarQube:
SonarQube pruža statičku analizu koda koja pomaže identificirati potencijalne probleme i poboljšava kvalitetu koda. Integracija s Unity projektima omogućava praćenje i unapređenje koda tijekom vremena.

7. Slack:
Slack, popularna platforma za timsku komunikaciju, pruža jednostavan način komunikacije između članova tima. Integracija s drugim alatima omogućuje automatsko obavještavanje o promjenama u projektu.

Kombinacija ovih alata pridonosi učinkovitom DevOps procesu za Unity razvoj, pružajući timovima potrebne resurse za automatizaciju, praćenje i suradnju tijekom razvojnog ciklusa.

Primjena DevOpsa u Unity projektu

Primjena DevOpsa u Unity projektu
Foto: Shutterstock

Studija slučaja o primjeni DevOpsa u Unity projektu pruža uvid u konkretnu primjenu DevOps pristupa u stvarnom projektu te naglašava prednosti i izazove koji su proizašli iz tog iskustva.

Jedan od izazova s kojima se susreo Unity tim bio je potreba za ubrzanjem razvojnog ciklusa i poboljšanjem isporuke proizvoda. Uvođenjem DevOps prakse, tim je implementirao kontinuiranu integraciju (CI) i kontinuirano isporučivanje (CD) kako bi automatizirao procese testiranja, izgradnje i isporuke.

Implementacija CI/CD sustava omogućila je timu da automatski testira svaku promjenu u kodu, čime su rano otkrivali i ispravljali potencijalne greške. Ovo je rezultiralo povećanom stabilnošću proizvoda i smanjenjem vremena potrebnog za ručnim testiranjem.

Jedan od ključnih alata korištenih u projektu bio je Jenkins za automatizaciju CI/CD procesa. Integracija s Jenkinsom omogućila je brže isporuke, poboljšanu suradnju timova te bolju transparentnost u vezi s statusom projekta.

Dodatno, Unity Cloud Build pružio je olakšan pristup kontinuiranoj integraciji unutar Unity okoline. Tim je bio u mogućnosti automatizirati izgradnju i testiranje projekta direktno u Unityju, čime je eliminirao potrebu za ručnim procesima izgradnje.

Rezultati su bili značajni. Tim je primijetio povećanje učestalosti isporuka novih značajki, smanjenje broja grešaka u produkciji i poboljšanu reakciju na povratne informacije korisnika.

Unatoč uspjesima, studija slučaja također ističe izazove u implementaciji, uključujući prilagodbu na promjene u procesima i uvjetima rada te potrebu za stalnim usavršavanjem timskih vještina. Ipak, ukupni rezultati pokazuju da je primjena DevOps pristupa u Unity projektu značajno unaprijedila razvojni ciklus, rezultirajući kvalitetnijim proizvodom i zadovoljnim korisnicima.

Zaključak

Uvođenje DevOps prakse u Unity razvoj predstavlja ključnu strategiju koja transformira način kako softverski timovi planiraju, razvijaju i isporučuju aplikacije. DevOps, kao kultura suradnje između razvojnog i operativnog tima, postaje nezaobilazan element u dinamičnom razvojnom ciklusu Unity platforme, posebice kada se radi o stvaranju visokokvalitetnih video igara i interaktivnih iskustava.

Razvojni ciklus u Unityju, kroz faze planiranja, razvoja, testiranja, optimizacije i isporuke, postaje još efikasniji s implementacijom DevOps pristupa. Kontinuirana integracija (CI) i kontinuirano isporučivanje (CD) omogućuju automatizaciju ključnih procesa, ubrzavajući isporuku proizvoda i minimizirajući potencijalne greške.

Prednosti DevOpsa u Unity razvoju ogledaju se u bržoj isporuci softvera, povećanoj suradnji među timovima, smanjenju rizika i otklanjanju grešaka, bržim ispravkama i poboljšanjima, automatizaciji ponavljajućih zadataka te kontinuiranoj optimizaciji performansi, uz učinkovito upravljanje budžetom.

Kroz pažljivo odabrane DevOps alate poput Jenkinsa, Gita, Dockera, Ansiblea, Unity Cloud Builda, SonarQubea i Slacka, Unity timovi ostvaruju integriran i automatiziran razvojni proces. Studija slučaja dodatno potvrđuje uspješnu primjenu DevOpsa u stvarnom Unity projektu, ističući povećanu stabilnost, smanjenje grešaka u produkciji te brže isporuke novih značajki.

U zaključku, DevOps pristup nije samo trend, već ključan čimbenik za postizanje visokokvalitetnih i konkurentnih Unity projekata. Kontinuirano usvajanje i prilagodba ove metodologije omogućava timovima da brže reagiraju na promjene, poboljšavaju kvalitetu svojih proizvoda i ostvaruju dugoročni uspjeh na tržištu video igara i interaktivnih aplikacija.